Uff… już po sprawdzianie!
Dodane przez jrs dnia Kwiecień 18 2016 19:53:13
sprawdzian 2016

5 kwietnia nasi szóstoklasiści mierzyli się z ogólnopolskim sprawdzianem przygotowanym przez CKE. Są drugim rocznikiem, który od I klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym pisali sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.
Treść rozszerzona
Zgodnie z nią „egzamin” składał się z dwóch części. Pierwsza z nich rozpoczęła się o godz. 9 i trwała 80 minut (w przypadku dyslektyków -120 min.) W tej części sprawdzane było opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Uczeń miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Po przerwie, o godz. 11.45, rozpoczęła się druga część sprawdzianu - test z języka obcego. W tej części wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów były zadaniami zamkniętymi. Trwała ona 45 minut, w przypadku dyslektyków - 70 minut.

Tematem przewodnim sprawdzianu było m.in. ziarno kakaowca i czekolada. Zadania odnosiły się też do wiersza Leopolda Staffa pt. "Jarzębina". Fragmenty tychże utworów uczniowie czytali ze zrozumieniem, by później odpowiedzieć na pytania zawarte pod tekstem. Musieli także napisać kartkę z pamiętnika, która nie należy do najprostszych form wypowiedzi. Trochę trudności sprawiły także otwarte zadania z matematyki - obliczanie pól figur płaskich, wykonywanie działań na liczbach naturalnych oraz na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
Trzymamy mocno kciuki za naszych szóstoklasistów.
Wierzymy, że wyniki będą bardzo dobre!!!


sprawdzian 2016

sprawdzian 2016

sprawdzian 2016