"AKTYWNE LATO"
Dodane przez jrs dnia Czerwiec 06 2016 17:50:41
ZAPROSZENIE
Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych Orelec -„GALA” oraz grupa nieformalna „DLA DZIECI” z Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

ZAPRASZAJĄ NA:

WAKACYJNE ZAJĘCIA UNIHOKEJA w ramach realizacji projektu „AKTYWNE LATO” Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

UMOWA DOTACJI  NR   FIO/2016/AAO_PIL/61

I. Cel zajęć:
• Zorganizowanie dzieciom i młodzieży aktywnego wypoczynku w czasie ferii letnich,
• popularyzacja unihokeja wśród dzieci i młodzieży,
• promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek.

II. Organizatorami są:
Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych Orelec - „GALA”
oraz grupa nieformalna „DLA DZIECI”  z Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

III. Termin:
•ferie letnie- 2 razy w tygodniu (łącznie 32 godziny zajęć) w 2 grupach
IV. Miejsce
•Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych- hala sportowa

V. Uczestnictwo
W zajęciach mogą brać udział uczniowie szkół z terenu Gminy Olszanica w wieku 9-16 lat

VI. Zgłoszenia uczestników do dnia 01.06.2016r. -  na adres e-mail: zspuherce@wp.pl , tel. 134618430,tel.kom.883 699 945 lub osobiście w szkole

•Trener prowadzący zajęcia: mgr Tomasz  Winiarski

Więcej informacji o projekcie w załącznikach:

PLAKAT - zaproszenie na unihokej


KARTA ZAPISU UCZESTNIKA na unihokej

 

Program unihokeja


Treść rozszerzona